Szczegóły projektu

Numer projektu 37

Sportowy Pęgów w Gminie Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 464

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 300 zł

budżet 20 300 zł

Skrócony opis projektu

Projekt pn.: Sportowy Pęgów w Gminie Oborniki Śląskie to inicjatywa oddolna miłośników sportu z terenu Gminy Oborniki Śląskie. W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy imprezy sportowe w okresie sierpień – listopad 2019 roku. Wydarzenia zorganizowane zostaną w miejscowości Pęgów, w której działa kilka klubów sportowych i stowarzyszeń. W ramach planowanego cyklu imprez zaangażujemy miłośników piłki nożnej, szachów i sportów rowerowych z terenu całego województwa dolnośląskiego. Imprezy przyczynią się do upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaktywizują mieszkańców do dalszych działań mających na celu stworzenie oferty sportowej regionu. Dodatkowo projekt wpłynie na podniesienie świadomości mieszkańców związanej z korzyściami wynikającymi z aktywności fizycznej i uprawiania sportu.

Termin realizacji projektu

2019-08-01 - 2019-11-30