Szczegóły projektu

Numer projektu 39

Z PERSONĄ ZWIEDZAMY WROCŁAW

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 268

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 10 474 zł

z innych źrodeł 700 zł

budżet 11 174 zł

Skrócony opis projektu

Celem głównym projektu jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem przyrodniczym. Poznanie nowych form organizacji czasu wolnego : nauka poprzez zabawę i rekreację. Zapoznanie uczestników wyjazdu i wzbogacenie ich wiadomości na temat dzikich zwierząt oraz poznanie ich warunków życia w Zoo . W Hydropolis będą mogli poznać procesy, w których bierze udział woda, od funkcji pełnionych w ciele człowieka po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na ziemi. W projekcie planuje się zorganizowanie dwóch, jednodniowych wycieczek do Wrocławia: do Zoo i do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis dla osób niepełnosprawnych z terenu Legnicy i okolic. Ze względu na występująca niepełnosprawność sprzężoną występującą u beneficjentów jest ograniczona możliwość poznawania środowiska naturalnego przez te osoby .
Poprzez udział w wycieczkach do Wrocławia osoby niepełnosprawne będą mogli poznać nowe formy spędzania wolnego czasu oraz poszerzyć swoją wiedzę.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-11-30