Szczegóły projektu

Numer projektu 48

Świadomi mieszkańcy w Gminie Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 1273

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj społeczeństwo obywatelskie

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 300 zł

budżet 20 300 zł

Skrócony opis projektu

Projekt pn. Świadomi mieszkańcy w Gminie Oborniki Śląskie przewiduje kompleksowe wsparcie dla przedstawicieli aktywnych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Oborniki Śląskie i całego Powiatu Trzebnickiego. Wsparcie polegać będzie na przeprowadzeniu szkolenia z zasad pisania ofert do pożytku publicznego zgodnie z nowymi zasadami, przeprowadzeniu warsztatów dla mieszkańców 7 wsi z aktualizacji sołeckich strategii rozwoju, organizacji Forum Organizacji Pozarządowych. Dodatkowo dla najaktywniejszych przedstawicieli NGO zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, jednodniowy do wzorowej gminy Dzierżonów, która od lat wspiera stowarzyszenia i aktywnych mieszkańców. Projekt realizowany będzie w okresie lipiec - grudzień 2019. Weźmie w nim udział ok 200 aktywnych mieszkańców naszego regionu, którzy angażują się w życie społeczne gminy i powiatu.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31