Szczegóły projektu

Numer projektu 49

Waleczna Gmina Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 600

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 200 zł

budżet 20 200 zł

Skrócony opis projektu

Projekt pn. Waleczna Gmina Oborniki Śląskie to cykl imprez sportowych związanych ze sztukami walk oraz sportowe zakończenie wakacji dla dzieci z terenu całej gminy. Działania projektowe rozpoczną się w lipcu, a zakończą w grudniu 2019 roku. We wszystkich wydarzeniach weźmie udział ponad 1000 osób z terenu całego Powiatu Trzebnickiego.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31

Komentarz:

W odwołaniu wnioskodawca wyjaśnił ideę przeprowadzenia zawodów, w których mają wziąć udział najmłodsi zawodnicy oraz przedszkolaki (nie sprecyzowano czy są to dzieci z klubu) - jest to rozwinięcie, które powoduje, że zawody nie będą zamknięte tylko dla dzieci zrzeszonych w klubie - zawody stają się otwarte i ogólnodostępne (nie mają charakteru rywalizacji wewnątrzklubowej realizowanej w ramach procesu treningowego). W związku z powyższym projekt zostaje dopuszczony do głosowania.