Szczegóły projektu

Numer projektu 51

Aktywna Gmina Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 369

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 200 zł

budżet 20 200 zł

Skrócony opis projektu

Projekt pn. Aktywna Gmina Oborniki Śląskie przewiduje organizację trzech imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, a nawet krajowym. Organizowane będą w okresie wrzesień - grudzień 2019r. Weźmie w nich udział blisko 1000 osób z terenu całego województwa. Dzięki realizacji działań projektowych nastąpi promocji aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, poprawa kondycji fizycznej mieszkańców oraz pokazanie innych dyscyplin sportowych niż piłka nożna takich jak sztuki walki i bieganie. W realizację projektu zaangażują się lokalne organizacje sportowe z terenu gminy Oborniki Śląskie: Stowarzyszenie NAMU, Stowarzyszenie Elitarni oraz Oborygeni.

Termin realizacji projektu

2019-09-01 - 2019-12-31