Szczegóły projektu

Numer projektu 6

Na rolkach i łyżwach po zdrowie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 435

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 600 zł

budżet 20 600 zł

Skrócony opis projektu

Projekt jest adresowany do mieszkańców Dolnego Śląska, którzy chcą uczyć się jazdy na rolkach w okresie letnim i jazdy na łyżwach w okresie jesienno-zimowym. Zajęcia w okresie letnim będą się odbywały w soboty od godziny 9 do 12 na boisku asfaltowym pod kierunkiem 2 instruktorów, w zakresie nauki jazdy na rolkach, nauki podstaw jazdy figurowej i hokeja na rolkach.
Zajęcia w okresie jesienno-zimowym będą się odbywały na sztucznym lodowisku OKR Atol w Oleśnicy w każdą sobotę i niedzielę, w godzinach od 8 do 9:30, pod kierunkiem 3 instruktorów w zakresie nauki jazdy na łyżwach, nauki podstaw jazdy figurowej i hokeja na lodzie. Uczestnikami będą dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu powiatów oleśnickiego, wrocławskiego i miasta Wrocławia. Każdy uczestnik zajęć będzie mógł bezpłatnie wypożyczyć łyżwy i kask. Od uczestników zajęć nie będą pobierane żadne opłaty.

Termin realizacji projektu

2019-07-06 - 2019-12-29