Szczegóły projektu

Numer projektu 64

Postaw obywatelskich trzeba się nauczyć

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

weryfikacja odrzucony

rejon jeleniogórski

rodzaj społeczeństwo obywatelskie

kwota dofinansowania 16 800 zł

z innych źrodeł 1 200 zł

budżet 18 000 zł

Skrócony opis projektu

Cechy dobrego obywatela kształtować trzeba od najmłodszych lat. Jest to możliwe wyłącznie podczas kontaktów z innymi ludźmi -najlepiej w różnych sytuacjach, czasie i warunkach. Proponuję organizację kilkumiesięcznego cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat w formie warsztatów, wieczornic, gier i zabaw terenowych oraz konkursów. Zajęcia organizowane byłyby przede wszystkim w ok.15-osobowych grupach w taki sposób, aby kształtować w uczestnikach postawy obywatelskie ,łącząc wiedzę teoretyczną z umiejętnościami. Uczestnicząc w zajęciach młodzi ludzie będą rozpoznawać i reagować na potrzeby środowiska, poznawać okolicę, współpracować w grupie, podejmować decyzję ,organizować zajęcia dla innych, poznawać historię,załatwiać sprawy urzędowe, wspólnie analizować akty prawne i artykuły prasowe Do prowadzenia zajęć potrzebni są wolontariusze ,głównie osoby młode, posiadające cechy przywódcze i umiejętności pracy w grupie, wyposażone w odpowiednia wiedzę.

Termin realizacji projektu

2019-09-02 - 2019-12-21

Komentarz:

Na listach poparcia nie odznaczono w 5 przypadkach oświadczeń o pełnoletności mieszkańców województwa dolnośląskiego. Brakuje 3 oświadczeń na liście nr 3, oraz 2 na liście nr 4.