Szczegóły projektu

Numer projektu 83

HARCERZ OBYWATEL-CYKL WARSZTATÓW PROOBYWATELKSICH DLA DZIEICI I MŁODZIEŻY Z POWIATU MILICKIEGO, TRZEBNICKIEGO I WOŁOWSKIEGO

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 752

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj społeczeństwo obywatelskie

kwota dofinansowania 19 800 zł

z innych źrodeł 200 zł

budżet 20 000 zł

Skrócony opis projektu

Projekt „Harcerz obywatel-cykl warsztatów proobywatelskich dla dzieci i młodzieży z powiatu Milickiego, Trzebnickiego i Wołowskiego” będzie realizowany w formie m.in. 10 warsztatów związanych z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Warsztaty odbędą się w okresie od 01.09-31.11..2019 r .

Dodatkowo przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelką osobno na terenie powiatu Milickiego, Trzebnickiego oraz Wołowskiego. Cały cykl projektu zakończy się spotkaniem podsumowującym projekt.

Głównym celem zadania jest przyczynienie się do tego, by ludzie zainteresowali się sprawami lokalnymi, czuli się obywatelami – myśleli o przyszłości swoich miejscowości, mieli wpływ na świat, w którym żyją. Cel ten będzie realizowany poprzez uczenie o uprawnieniach obywatelskich na poziomie lokalnym, kanałach uczestnictwa obywatelskiego.

Termin realizacji projektu

2019-08-01 - 2019-12-18