Szczegóły projektu

Numer projektu 90

Baseball to jest to!

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 467

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon miasto Wrocław

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 500 zł

budżet 20 500 zł

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu popularyzację baseballu a także jemu pokrewnych dyscyplin jak softballu i slowpitchu na teranie województwa dolnośląskiego. W ramach projektu będę realizowane bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Wrocławia i Dolnego Śląska w okresie 15.08.2019 r.- 31.12.2019 r. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na płeć i datę urodzenia.
W ramach zadania zostaną również wydane materiały zapraszające na darmowe zajęcia i promujące baseball, softball i slowpitch.

Termin realizacji projektu

2019-08-15 - 2019-12-31