Szczegóły projektu

Numer projektu 91

Veademecum aktywnego Seniora

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 438

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wałbrzyski

rodzaj dot. seniorów

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 500 zł

budżet 20 500 zł

Skrócony opis projektu

Projekt "Vademecum aktywnego Seniora" skierowany do Seniorów,ma na celu poprawę jakości życia Seniorów i zintegrowanie ich wokół koncepcji zdrowej i aktywnej starości.W przestzreni pałacowo-parkowej w Morawie stworzymy możliwość aktywnego udziału w rożnych formach zajęć, poświęconych zagadnieniom, które mogą poprawić ich jakość życia, ograniczyć lub wyeliminować osamotnienie, poprawić samopoczucie, stan zdrowia a przede wszystkim zwiększyć ich aktywność w wielu obszarach. Odbędzie się konferencja poświęcona możliwości kształtowania jakości życia poprzez aktywność społeczną, fizyczną i dobrostan emocjonalny, dwudniowe warsztaty dot. zdrowego stylu życia, zachowań prozdrowotnych w zakresie zdrowego odżywiania, radzenia sobie ze stresem, wartości zdrowotnej aktywności fizycznej, terapii śmiechem, tańcem, muzyką , silwo- i ergoterapii. oraz warsztat partycypacyjny, podczas którego wypracujemy z Seniorami kolejne projekty ich aktywizacji i przeciwdziałaniu marginalizacji.

Termin realizacji projektu

2019-07-08 - 2019-12-18