Szczegóły projektu

Numer projektu 10

Dolnośląskie dni z akrobatyką sportową i gimnastyką artystyczną

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 40 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja odrzucony

Skrócony opis projektu

Dolnośląskie Dni z Akrobatyką Sportową i Gimnastyką Artystyczną to zawody dla młodych adeptów tych dyscyplin sportu. Celem projektu jest organizacja dwudniowej imprezy gimnastycznej w której będzie można podziwiać występy zawodniczek gimnastyki artystycznej w układach z przyborami (piłka, maczugi, wstążka, obręcz) oraz zawodników i zawodniczej akrobatyki sportowej w konkurencjach zespołowych (2ki dziewcząt, 2ki chłopców, 2ki mieszane, 3ki dziewcząt oraz 4ki chłopców).
Akrobatyka i Gimnastyka kiedyś duma Województwa Dolnośląskiego dziś zapomniana, dlatego realizacja projektu przyczyni się do poznania na nowo dwóch pięknych dyscyplin sportu.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Organizacja zawodów w w/w dyscyplinach umożliwi wszystkim Dolnoślązakom poznawać tajniki gimnastyki, poznać ich piękno i wszechstronność. Zawody do muzyki sprawiają że zawody staja się wspaniałym widowiskiem. Na zawody zostaną zaproszeni uczniowie z dolnośląskich szkół wraz z rodzinami.
Zawody realizowane w dwa dni 18-19.11.2017 roku dla zawodników akrobatyki sportowej (konkurencje zespołowe) oraz gimnastyki artystycznej. Planowana liczba uczestników to około 300 osób. W zawodach mają prawo startu kluby z województwa dolnośląskiego oraz z innych województw na podstawienie zaproszenia organizatora. Impreza ma charakter międzywojewódzki i odbędzie się we Wrocławiu. Zawodnicy wystartują zgodnie z programem klasyfikacyjnym PZG na rok 2016. Planowane działania: wybór miejsca i rezerwacja sali, zaproszenie klubów i sędziów, przygotowanie komunikatów organizacyjnych, organizacja sprzętu, ustalenie zasad rozegrania poszczególnych konkurencji, obsługa zawodów, przeprowadzenie zawodów, zamknięcie i rozliczenie imprezy, rozesłanie komunikatów końcowych.
Koszty to przede wszystkim wynajem sali oraz wynajem specjalistycznego sprzętu gimnastycznego i nagłaśniającego, jak również ryczałty sędziowskie , obsługa elektroniczna zawodów, obsługa techniczna, medyczna, zakup medali itp.
Całość dwudniowego przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia omawianych dyscyplin na Dolnym Śląsku, promocji dyscypliny wśród dzieci i młodzieży oraz Dolnego Śląska, umożliwienie rywalizacji sportowej między klubami, stowarzyszeniami, uks-ami, integracja i wychowanie w duchu sportu przez uczciwą rywalizację i zasady fair-play.

Termin realizacji projektu

01.10.2017-31.12.2017

Komentarz:

Brak pełnej listy poparcia.