Szczegóły projektu

Numer projektu 22

"Wszystkie dzieci na koń" - uczymy jeździć konno Dolny Śląsk

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 42 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 91

status niewybrany

Skrócony opis projektu

„Wszystkie dzieci na koń” to projekt mający na celu umożliwienie dzieciom, których sytuacja na to nie pozwala, rozwoju poprzez jeździectwo. Edukacja, a między innymi pobudzenie ciekawości świata i ożywienie pasji, stanowi czynnik mobilizujący dzieci do działania, szczególnie te będące w trudnym położeniu.
Założeniem jest zorganizowanie indywidualnych lekcji nauki jazdy konnej dzieciom oraz zajęć grupowych o tematyce jeździeckiej połączonych z przejażdżką konną. Chcemy umożliwić dzieciom w trudnej sytuacji (rodzinnej czy edukacyjnej) doświadczenia przyjemności, satysfakcji i radości poprzez obcowanie z końmi. Rozpoczęcie nauki jazdy konnej w młodym wieku niesie korzyści dla dzieci szczególnie zasługujących i potrzebujących wsparcia. Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, pozwala na wyróżnienie, a przede wszystkim zwiększenie poczucia własnej wartości. Jeśli tylko choćby jedno z dzieci odnajdzie się w kontakcie z końmi, to cel ten będzie zrealizowany z nawiązką.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Odpowiednia edukacja pozwala dzieciom się rozwinąć a także wyrównać szanse pomiędzy rówieśnikami o różnym pochodzeniu ekonomicznym, geograficznym i kulturowym. Zdobywanie wiedzy, umiejętności i nowych (także tych nietypowych, wyróżniających) doświadczeń umożliwia młodym osobom poznanie świata, zrozumienie siebie, a także pogłębianie samorozwoju, które dalej kształtują samoświadomość i pewność siebie.
Realizacja projektu „Wszystkie dzieci na koń” ma na celu umożliwienie kontaktu z końmi i rozpoczęcia nauki jazdy konnej przez dzieci, których sytuacja na to nie pozwoliła i nadal nie pozwala.
Założeniem jest zorganizowanie dla dzieci (6 -12 lat) na terenie WTWK Partynice: 800 indywidualnych lekcji jazdy konnej oraz 45 zajęć edukacyjnych połączonych z przejażdżką konną dla grup zorganizowanych (dotyczy mieszkańców Dolnego Śląska). Zajęcia odbędą się na kucach przygotowanych do pracy z dziećmi. W ten sposób dzieci będą mogły spróbować nowej aktywności, zmierzyć się z nowym wyzwaniem, a być może odnaleźć nową pasję, która umożliwi dalszy rozwój a w przyszłości uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach jeździeckich.
Odmiana spojrzenia na otaczający świat, wprowadzenie zmiany czy nowości bywa niezmiernie ważne dla rozwoju i przyszłości młodego człowieka. Doświadczenie pozytywnych emocji (pokonanie strachu, obcowanie z dużym zwierzęciem, podjęcie ryzyka spróbowania czegoś nowego, radość, przyjemność) poprzez nowe doświadczenie, formę odpoczynku, wysiłek fizyczny, które wiążą się z jeździectwem, dadzą energię i chęć do działania.
Wnioskowane dofinasowanie: 39 700 zł, a w tym:
- 800 indywidualnych lekcji jazdy konnej: 28 000zł
- 45 „Lekcji o koniu” dla grup zorganizowanych połączonych z przejażdżką konną: 11 700zł
Wkład własny:
- opracowanie i wydruk 500 „Poradników początkującego jeźdźca”: 200 zł
- 15 karnetów (po 4 lekcje) na naukę jazdy konnej dla utalentowanych dzieci wyłonionych w trakcie realizacji projektu: 2 100 zł

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.03.2018