Szczegóły projektu

Numer projektu 34

Projekt rekreacyjnych zajęć tenisowych dla dzieci do 12. roku życia na terenie Dolnego Śląska

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 40 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 210

status niewybrany

Skrócony opis projektu

projekt darmowych zajęć tenisowych dedykowany dzieciom do 12. roku życia, które zgłoszą chęć uczestnictwa w kontakcie z klubami tenisowymi na terenie Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego; zajęcia będą odbywały się w grupach uwzględniających wiek oraz poziom umiejętności motorycznych chętnych dzieci (5-10 osób w grupie) w systemie minimum 1h (60min) w tygodniu pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej dysponującej uprawnieniami Polskiego Związku Tenisowego

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do poznania dyscypliny sportowej, jaką jest tenis. Inicjatywa ta ma przekonać Dolnoślązaków – szczególnie najmłodsze pokolenie, do chętnego korzystania z infrastruktury tenisowej dostępnej w naszym regionie, uświadomić naszej lokalnej społeczności, że tenis jest dyscypliną dostępną dla każdego z nas. Celem projektu jest zaprowadzenie pewnego trendu wśród najmłodszych mieszkańców regionu – poprzez poznanie i rozwijanie umiejętności tenisowych – na aktywne spędzanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia oraz przestrzegania zasad fair play.

W początkowym stadium projektu (przy założeniu jego rozwijania), z darmowych zajęć skorzystać mogło by osiemdziesięcioro dzieci. Zajęcia będą odbywały się w grupach uwzględniających wiek oraz poziom umiejętności motorycznych chętnych dzieci (5-10 osób w grupie) w systemie minimum 1h (60min) w tygodniu pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej dysponującej uprawnieniami Polskiego Związku Tenisowego.

Na koszty projektu składać się będą: zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć (sprzęt sportowy: rakiety, piłki, akcesoria), wynajem kortów tenisowych, wynagrodzenia dla trenerów, ubezpieczenie uczestników projektu, koszty marketingu oraz administrowania przedsięwzięcia.

Termin realizacji projektu

01.10.2017-14.01.2018