Szczegóły projektu

Numer projektu 50

Sport zmienia – sprawne i aktywne społeczeństwo w Karkonoszach

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 48 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 87

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Sport zmienia – sprawne i aktywne społeczeństwo w Karkonoszach to projekt, który oferuje organizację zajęć sportowych na mobilnym boisku o wymiarach 6x9m z dla dzieci przebywających w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej 5 razy w tygodniu w 3 blokach 45 minutowych w kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7-9lat, 10-12 lat w okresie 01.10-31.12.2017r. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest dobrowolne i uzależnione od zgody rodziców oraz od stanu zdrowia. Powrót do zdrowia oraz rekonwalescencja jest bardzo ważna dla dzieci, które w ramach projektu, będą mogły uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach sportowych dopasowanych do ich wieku, możliwości sprawnościowych oraz wskazanych dyscyplin sportu. W ramach realizacji projektu przewiduje się organizację trzech spotkań raz w miesiącu z Mistrzem sportu. Spotkania mają na celu, zachęcenie uczestników projektu do uprawiania sportu, dążenia do wytrwałości, sumienności oraz wskazania wzorców osobowościowych.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Sport zmienia – sprawne i aktywne społeczeństwo w Karkonoszach to projekt, który oferuje organizację zajęć sportowych na mobilnym boisku o wymiarach 6x9m z nawierzchni z trawy sztucznej dla dzieci przebywających w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w wieku 4-12 lat. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest dobrowolne i uzależnione od zgody rodziców oraz od stanu zdrowia. Powrót do zdrowia oraz rekonwalescencja jest bardzo ważna dla dzieci, które w ramach projektu, będą mogły uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach sportowych dopasowanych do ich wieku, możliwości sprawnościowych oraz wskazanych dyscyplin sportu. W ramach realizacji projektu przewiduje się organizację trzech spotkań raz w miesiącu z Mistrzem sportu. Spotkania mają na celu, zachęcenie uczestników projektu do uprawiania sportu, dążenia do wytrwałości, sumienności oraz wskazania wzorców osobowościowych.
Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozwoju lokalnej społeczności. Jelenia Góra jest społecznością w której bezpłatny dostęp do urządzeń infrastruktury sportowej jest ograniczony. Projekt zakłada prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w wielu dyscyplinach sportu w oparciu o piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykową przez wykwalifikowaną kadrę Trenerską 5 razy w tygodniu w 3 blokach 45 minutowych w kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7-9lat, 10-12 lat na mobilnym boisku rozstawionym w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. W zajęciach wezmą udział dzieci z obszaru powiatu Jeleniogórskiego oraz Miasta Jelenia Góra. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. W każdych zajęciach brać, może maksymalnie grupa 12 sportowców, czyli łącznie 36 dziennie, co przy założeniu 15 zajęć tygodniowo i 45 miesięcznie daje łącznie maksymalnie 720 młodych sportowców.
Koszt całkowity koszt realizacji zadania:48 000 zł. (nagrody, praca trenerów, wynajem boiska, materiały)
Planowany poziom dotacji: 40 000 zł.

Termin realizacji projektu

01.10-31.12.2017r.