Szczegóły projektu

Numer projektu 57

Bieg Odkrywców - poznajemy Wrocław Zachód. Przystanek: historia.

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 31 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 187

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Projekt to połączenie aktywnego spędzania wolnego czasu wraz z poznawaniem historii Wrocławia Zachodniego. Podczas biegu oraz bike maratonu uczestnicy w 7 punktach kontrolnych będą rozwiązywać łamigłówki historyczne. Trasa obejmuje wrocławskie osiedla: Maślice, Pracze Odrzańskie/Janówek oraz wieś poza granicami Wrocławia – Piskorzowice. Wydarzenie skierowane jest dla młodzieży i dorosłych. Można startować indywidualnie lub grupowo. Najszybsze przemierzenie trasy o długości ok. 20 km oraz poprawne zaliczenie punktów kontrolnych wyłoni zwycięzców. Początek oraz koniec zmagań sportowo–historycznych rozpocznie i zakończy się na „Ranczu nad Odrą” – lokalnej stajni i miejscu piknikowym, gdzie odbędzie się finał, dekoracja uczestników i uroczysty piknik. Wydarzenie posiada wsparcie lokalnych organizacji i stanowić będzie inaugurację imprez jubileuszowych 90-lecia włączenia zachodnich osiedli w granice Wrocławia a zarazem początkiem cyklicznych (co rocznych) tego typu imprez sportowych.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

W IV.2018 r. wrocławskie zachodnie osiedla obchodzić będą jubileusz 90–lecia włączenia w granice administracyjne Wrocławia. Intensywność nowej zabudowy i napływ młodych mieszkańców powoduje potrzebę integracji, budowania tożsamości lokalnej, postaw obywatelskich i identyfikacji ze swoim miejscem zamieszkania. Ideą wydarzenia jest pobudzenie wspólnej aktywności do uprawiania sportu oraz odkrywania topografii i historii własnego osiedla. Projekt posiada wsparcie lokalnych organizacji i RO Maślice, ma stanowić punkt wyjścia do cyklicznych tego typu wydarzeń. Planowana liczba uczestników: bieg ok. 100 osób + bike maraton ok. 100 osób. Termin: 31 marzec sobota 2018, w godz. bieg 10:00–15:00, jazda rowerowa 15:00-17:00 Dyscyplina sportowa: bieg – 20 km; jazda na rowerze – 20 km. Podczas biegu oraz jazdy rowerowej uczestnicy w 7 punktach kontrolnych muszą rozwiązać łamigłówki historyczne. Trasa obejmuje: Maślice, Pracze Odrzańskie/Janówek i wieś Piskorzowice (gmina Miękinia) – ścieżki spacerowo–rowerowe na tym terenie. Wydarzenie skierowane jest dla młodzieży i dorosłych. Można startować indywidualnie lub grupowo. Najszybsze przemierzenie trasy oraz poprawne zaliczenie punktów kontrolnych wyłoni zwycięzców. Początek oraz koniec zmagań sportowo–historycznych rozpocznie/zakończy się na „Ranczu nad Odrą”. Punkty kontrolne: 1. Dawny teren niemieckiej fabryki zbrojeniowej ul. Północna, 2. Stare koryto Odry z ruinami niemieckiej budowli hydrotechnicznej, 3. Nowa Karczma – ruiny Etablissement Pandurenschanze. 4. Szaniec Pandurów – miejsce fortyfikacji w czasie wojny 7-letniej w XVIII w. 5. Oczyszczalnia Ścieków MPWiK Janówek, 6. Piskorzowice – nie istniejąca wieś z ruinami bunkrów niemieckich, 7. DPS przy ul. Rędzińskiej – dawny folwark niemiecki i Etablissement Villa Masselwitz. Koszty: organizacja, zabezpieczenie trasy biegowej i rowerowej 12 tyś zł; punkty kontrolne/medyczne 6 tyś zł, numery startowe z czipami i nagrody 7 tyś zł, piknik 6 tyś zł. RAZEM - 31 tyś zł.

Termin realizacji projektu

31.04.2018