Szczegóły projektu

Numer projektu 61

Piłka nożna bawi i kształtuje.

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 35 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 15

status niewybrany

Skrócony opis projektu

W ramach projektu planujemy zorganizować cykl 3 turniejów piłki nożnej rozgrywanych na lokalnej sali sportowej. Adresatami projektu są małoletni piłkarze w wieku od 4 do 13 lat. Projekt promuje rywalizację w duchu fair play, propaguje uprawianie sportu amatorskiego, promocję zdrowego trybu życia, wspólne spędzanie wolnego czasu z rodziców z dziećmi oraz umiejętne i właściwe kibicowanie. Głównym celem jest jednak zapewnienie dzieciom radości z gry i dzielenie jej z rodzicami. Turnieje będą w poszczególnych dniach zaadresowane do młodych członków klubów piłki nożnej, drużyn osiedlowych z terenu powiatu kamiennogórskiego i jeleniogórskiego. Każdy turniej zakończy się meczem rodziców i trenerów, przy kibicowaniu dzieci.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Zarówno dzieci jak i rodzice oczekują na stworzenie dodatkowej oferty w zakresie spędzania wolnego czasu, chętnie uczestniczą w takich zajęciach. Spodziewamy się na każdym z turniejów ok. 100 uczestników czynnych. Turnieje piłki nożnej, jako powszechnej dyscypliny sportu pozwolą na zintegrowanie lokalnej społeczności, umiejętności prowadzenia turniejów w duchu fair play, umocni współpracę podejmowaną pomiędzy klubami z terenów powiatu kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, pozwoli na stworzenie alternatywy na aktywne spędzanie wolnego czasu. Turnieje będą się odbywały przez 3 soboty, bądź niedziele, na kamiennogórskim zamkniętym obiekcie sportowym, w godzinach od 09.00 do 15.00. Na koszt zadania składają się: - wynagrodzenia sędziów, - zakupienie medali/dyplomów, - zakupienie posiłków, - zakupienie nagród, - zakupienie bramek, - zakupienie piłek, - wynajęcie Sali.

Termin realizacji projektu

01.10.2017r. do 31.03.2018r.