Szczegóły projektu

Numer projektu 62

Szlak Odry - uzupełnienie tablic informacyjnych wraz z organizacją spacerów z przewodnikiem

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 40 000 zł

rodzaj turystyka

weryfikacja odrzucony

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduję uzupełnienie stworzonego Szlaku Odry, który obejmuje kluczowe obiekty i lokalizacje w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego.
Szlak to 26 tablic informacyjnych, które zawierają najważniejsze informacje o miejscach tj. mosty, bulwary i śluzy. Każda tablice składa się z opisu danego miejsca, jego historii oraz dokumentacji ilustracyjną tj. starych zdjęć, archiwaliów, pocztówek oraz map, w dwóch językach (polski i angielski).
Wszystkie wybrane obiekty na szlaku są dostępne dla turystów, przemierzających trasę zarówno pieszo, rowerem lub samochodem oraz komunikacją miejską . Kilka obiektów posiada odpowiednie zagospodarowanie turystyczne.
Dodatkowo w ramach kampanii promocyjnej zorganizowane zostaną spacery Szlakiem Odry dla mieszkańców Wrocławia i turystów prowadzone przez doświadczonych przewodników.
Więcej informacji można również znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, gdzie opisy zostały poszerzone i wzbogacone dodatkowymi archiwaliami.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Projekt przyczynia się do rozwoju oferty turystycznej regionu oraz promuje turystykę wśród turystów, ale przede wszystkim mieszkańców regionu, zgodnie z zasadą: „Tu mieszkam, tu żyję, tu wypoczywam”. Obecnie brakuje przemyślanych szlaków oraz innych rodzajów tras turystycznych. Oczywiście istnieje sieć różnego typu tras, ale wciąż wydaje się, że jest ona niewystarczająca, zwłaszcza ta dotycząca bezpośrednio, jednego z najważniejszych zasobów turystycznych regionu jakim jest, bez wątpienia, rzeka Odra.
Wybór lokalizacji został dokonany na podstawie konsultacji z ekspertami, historykami, przewodnikami oraz inżynierami rzecznymi. Dodatkowo, w wyborze lokalizacji zostały uwzględnione wyniki badania ankietowego, prowadzonego od roku 2014 przez Fundację OnWater.pl pod nazwą Społeczna Mapa Aktywności nad Odrą, w której pytano mieszkańców Wrocławia oraz regionu, które ich zdaniem lokalizacje nad Odrą są najbardziej atrakcyjne oraz gdzie powinna znaleźć się infrastruktura turystyczna. Szlak Odry zostanie uzupełniony o 16 lokalizacji, w tym: Stopień wodny Opatowice, Śluza Opatowice, Stopień wodny Bartoszowice, Śluza Bartoszowice, Przystań ZOO, Port STANICA, Port RANCZO, Przystań Zwierzyniecka, Most Zwierzyniecki, Kanał Miejskiego, Ujście rzeki Oława, Port Węglowy, Odra Centrum, Kanał Żeglugowy, Śluza Zacisze, Most Tumski, Mosty Młyńskiej, Most Uniwersytecki, Marina, Mieszczański Stopień Wodny, Elektrownie wodne, Port Miejski, Kępa Mieszczańska, Stopień wodny Różanka, Śluza Różanka, Most Milenijny, Zimowisko Barek Osobowice 1, Port Popowice, Zimowisko Barek Osobowice 1, Stocznia Kozanów, Stopień wodny Rędzin, Śluzy Rędzin.
Całość projektu to 75 820 zł, w tym m. in.: przygotowanie tablic, wykonanie tablic (druk plansz, stojaki), przygotowanie strony, organizacja spacerów. Fundusze z programu Aktywny Dolny Śląsk zostaną przeznaczone m. in. na wykonanie tablic (35 520 zł) oraz częściowo na przygotowanie treści i grafiki. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków własnych.

Termin realizacji projektu

31.03.2018

Komentarz:

Wniosek ma charakter inwestycyjny.