Szczegóły projektu

Numer projektu 64

Karkonoski Mini Handball

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 37 500 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 176

status wybrany

Skrócony opis projektu

,,Karkonoski Mini Handball” to cykl 4 turniejów rozgrywanych na terenie powiatu i miasta Jelenia Góra oraz Lwówek Śląski wraz z ,,Finałową batalią” skupiającą wszystkie drużyny z poszczególnych cykli turniejów. Mini Handball to gra zespołową, której charakter, forma nie różni się zasadniczo od 7-osobowej gry w piłkę ręczną. Różnica głównie polega na uproszczeniu zasad gry, zmniejszeniu wymiarów boiska i ilości zawodników, przez co w jednej hali w jednym czasie można jednocześnie rozgrywać kilka meczy, a to pozwala każdemu dziecku brać udział w grze. Docelową grupą są uczniowie szkół podstawowych z klas 1-6 terenu objętego projektem. Celem jest zachęcenie dzieci, aby uprawiały sport, a w szczególności szczypiorniaka, co w perspektywie ma przełożenie na rozpoczęcie treningów klubowych pod okiem wykwalifikowanej i certyfikowanej kadry trenerskiej ZPRP. Organizatorzy zadbają o wyposażenie uczestników w niezbędny sprzęt do gry, uśmiech i emocje oraz nagrody rzeczowe.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

,,Karkonoski Mini Handball” to projekt mający na celu zachęcenie i propagowanie sportu, jako pasji wśród dzieci szkół podstawowych do uprawiania gier zespołowych. Unikaniu chorób cywilizacyjnych, kształtowaniu charakteru człowieka, wyszukiwaniu młodych talentów sportowych, a także uczyć zasad fair play, co w dalszej perspektywie ma przełożenie na jego postawę, jako sportowca, kibica i obywatela. Popularyzacji piłki ręcznej wśród społeczeństwa, promowania marki sportowej regionu jeleniogórskiego oraz Dolnego Śląska. To tylko część pozytywów wypływających z tego projektu. Projekt ma być zalążkiem do uruchomienia ,,Karkonoskiej Mini Ligii Piłki Ręcznej ” w regionie, zachęcenia uczniów do treningów w klubie ukierunkowanym na szczypiorniaka, prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę trenerską z licencją ZPRP. W każdym z turniejów będą grali uczniowie szkół podstawowych biorących udział w projekcie z podziałem na drużyny i kategorie wiekowe (drużyny mieszane – chłopcy/dziewczęta), więc liczba uczestników jest uzależniona od zgłoszenia i udziału. Formuła turnieju przewiduje 4 drużyny na daną kategorię wiekową (klasy 1-3 oraz 4-6) tj. maksymalnie 8 drużyn. Każda z drużyn może liczyć 8 zawodników. Przewiduje się udział około 300 uczestników tego projektu. Turnieje będą rozgrywane systemem każdy z każdym, więc czas meczy również jest uzależniony od liczby drużyn. Ostatnim etapem projektu będzie całodniowy turniej wszystkich drużyn ,,Finałowa batalia Handballa” w m-cu grudzień 2017r. Aby zrealizować to zadanie należy uwzględnić następujące pozycje kosztów: Wynajem sali sportowej, zakup sprzętu sportowego, reklama i promocja, nagrody indywidualne i drużynowe (medale, puchary, koszulki), obsługę projektu (sędziowie, spiker, zab. medyczne, fotograf, transport i logistyka), catering. Koszt całkowity projektu wynosi 37.500 zł.

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.12.2017