Szczegóły projektu

Numer projektu 67

HIT & RUN - Zagrajmy w baseball, softball i slowpitch

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 40 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja odrzucony

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu popularyzację baseballu, softballu i slowpitchu na teranie województwa dolnośląskiego. W ramach projektu będę realizowane BEZPŁATNE zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Wrocławia i Dolnego Śląska w okresie 01.10.2017 r.- 31.03.2018 r. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na płeć i datę urodzenia.
Dodatkowo w ramach zadania planowane jest zorganizowanie dwóch całodniowych warsztatów dla wszystkich dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska z baseballu/softballu/slowpitchu. Zostanie także przeprowadzonych 12 pokazowych zajęć w szkołach z Wrocławia i pozostałych lokalizacji na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach zadania zostaną również wydane broszury promujące baseball, softball i slowpitch.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

HIT & RUN to przede wszystkim dobra zabawa i alternatywa dla pozostałych form aktywności ruchowej!

Baseball, softball i slowpitch są dyscyplinami mniej znanymi w naszym kraju i regionie. Dlatego potrzebują nowych wyzwań i inicjatyw, które pokażą że jest to sport dla wszystkich.
Dzięki zakupionemu sprzętowi w ramach projektu każdy mieszkaniec Wrocławia i Dolnego Śląska będzie mógł spróbować swoich sił w baseballu, softballu i slowpitchu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Projekt zakłada m.in.:
1) przeprowadzenie BEZPŁATNYCH zajęc z baseballu, softballu i slowpitchu na wynajętych obiektach sportowych. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, którzy w łatwy i przystępny sposoób będą próbować przybliżyć mniej popularne dyscypliny w naszym kraju i regionie;
2) zorganizowanie 2 warsztatów dla osób dorosłych z województwa dolnośląskiego;
3) przeprowadzenie minimum 12 pokazowych zajęć w szkołach z Wrocławia i pozostałych okolic Dolnego Śląska;
4) wydanie broszur promujących baseball, softball i slowpitch.

Projekt skierowany jest do ok. 300 osób z Wrocławia i pozostałych części województwa dolnośląskiego.

W ramach zadania planowany jest m.in.:
- wynajęcie obiektów sportowych w okresie trwania projektu (głównie sal/hal gimnastycznych);
- zakup niezbędnego sprzętu i ewentualnie strojów;
- wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia;
- promocja projektu;
- koordynacja i rozliczenie projektu;
- nagrody dla uczestników projektu.

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.12.2018

Komentarz:

Błędna data realizacji zadania.