Szczegóły projektu

Numer projektu 69

Chryzoprazowa Jesień 2017

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 6 195 zł

rodzaj turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 3

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Organizacja „Chryzoprazowej Jesieni” 2017 w Podziemnej Trasie Edukacyjnej po nieczynnej kopalni niklu chryzoprazu i opalu w Szklarach. Impreza odbędzie się w cyklu dwóch kolejnych sobót w miesiącu październiku 2017 roku, a jej uwieńczeniem będą obchody „Barbórki” 4-go grudnia 2017 roku. W cyklu sobotnich spotkań, które odbędą się dwukrotnie w ciągu jednego dnia odbędą się wykłady, zajęcia praktyczno-edukacyjne oraz wieńczące każde spotkanie wolne rozmowy „na temat”. Wykłady dotyczyć będą przede wszystkim historii funkcjonowania kopalni w Szklarach oraz niekwestionowanego znaczenia Chryzoprazu jako minerału jubilerskiego w historii Europy pod nazwą „ DOLNOŚLĄSKIEGO ZIELONEGO ZŁOTA” . Odbędą się też zajęcia praktyczne z rozpoznawania minerałów . Zwieńczeniem spotkania będzie wspólne zwiedzanie Podziemnej Trasy. Wiodącym elementem imprezy będą wykłady zaproszonych gości : wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, oraz byłego pracownika kopalni.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Chryzoprazowa Jesień 2017 uświadomi mieszkańcom Masywu Szklar, a przede wszystkim regionu Dolnego Śląska, jak ogromne znaczenie w historii miała funkcjonująca na przestrzeni dwóch wieków jedyna w europie kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu. Chcemy poszerzyć wiedzę o historii wydobycia rzadkich minerałów i rudy niklu w Szklarach. Impreza odbędzie się na terenie Podziemnej Trasy Turystycznej po nieczynnej kopalni w Szklarach w cyklu dwóch sobót listopadowych– 18.11 godz. 11.00- 13.00+ godz. 16.00-18.00, oraz 25.11– godz.11.00-13.00+ godz. 16.00- 18.00, a jej zwieńczeniem będzie Barbórka w Kopalni dnia 04.12, w godz.14.00-17.00. Liczba uczestników - 160 osób. W cyklu sobotnich spotkań, które odbędą się dwukrotnie w ciągu jednego dnia odbędą się wykłady, zajęcia praktyczno-edukacyjne oraz wieńczące każde spotkanie wolne rozmowy „na temat”. Wykłady dotyczyć będą przede wszystkim historii funkcjonowania kopalni w Szklarach oraz niekwestionowanego znaczenia Chryzoprazu jako minerału jubilerskiego w historii Europy pod nazwą „ DOLNOŚLĄSKIEGO ZIELONEGO ZŁOTA” .
Zaplanowany scenariusz wydarzeń:
- Omawianie historii Chryzoprazu z Dolnego Śląska na tle wieloletniego funkcjonowania kopalni w Szklarach, oraz jego niekwestionowanego znaczenia w historii europejskiego zdobnictwa.
- Wykład geologiczny ( wykładowcy wydziału geologii )
- Zaznajomienie gości ze składem chemicznym Chryzoprazu
- Zajęcia praktyczne z rozpoznawania Chryzoprazu
- Wspólne zwiedzanie kopalni
- Wolne rozmowy i poczęstunek
Działania jakie podjęte zostaną w celu realizacji powyższej imprezy to zakup: krzesełek 35szt- 2450zł, 2 kompletów ław ze stołami- 798zł, termosów gastronomicznych 5szt- 400zł, kubeczków na napoje 160 szt- 28zł, spożywczych artykułów 250zł, dodatkowych lamp LED 5 szt 400zł, latarek warsztatowych 20 szt - 1000zł, kopert i papieru firmowego 500szt- 439zł, plakatów reklamowych 30szt- 270zł plus koszty wysyłki pocztowej zaproszeń na imprezę 50szt- 160zł.

Termin realizacji projektu

18.11 - 04.12.2017