Wszelkie pytania dotyczące programu Aktywny Dolny Śląsk prosimy kierować na adres email: aktywny@dolnyslask.pl

lub telefonicznie:  Mateusz Makarewicz – Koordynator Projektu – tel. 71 770 40 84, Kamila Wojsa – tel. 71 770 40 77.