O budżecie

#Dolnośląski Budżet Obywatelski

Przed nami IV edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Po sukcesie trzech poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony i obejmie nie tylko projekty sportowe, turystyczne i kulturalne, ale również wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz czwarty będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.