O budżecie

#Budżet sportowo-turystyczny

To pilotażowy program budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowych, turystycznych i sportowo-turystycznych. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz pierwszy będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

#Na początek – sport i turystyka

Pilotażowy budżet to 600 tysięcy złotych, które przeznaczone będą na projekty z zakresu upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska. Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji z regionem poprzez tworzony wspólnie budżet.

Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: Jeleniogórskim, Wałbrzyskim, Legnickim, Wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 120 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie. Kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 40 tys. zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty. Do połowy marca trwać będą konsultacje społeczne, a po nich sprawdzone wnioski projektowe poddane zostaną głosowaniu.

Realizacja zwycięskich projektów Budżetu „ADŚ” rozpocznie się w sierpniu i potrwa do końca 2016 roku. Stworzenie budżetu obywatelskiego, to jedna z programowych inicjatyw Dolnego Śląska. Jesteśmy jednym z pierwszych województw, które się na to zdecydowały. Po pilotażu, który dotyczy sportu i turystyki, postaramy się rozszerzyć program na inne dziedziny. Wykonawca zostanie wyłoniony na drodze konkursu o wsparcie zadania publicznego.

#Inicjatywa i konsultacje

Celem Programu Budżetu „Aktywny Dolny Śląsk” jest przede wszystkim stworzenie skutecznego narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmacniania poczucia identyfikacji z regionem. Tworzony wspólnie budżet będzie pełnić jednocześnie rolę konsultacyjną dla Zarządu Województwa. Nie będzie to jednak budżet inwestycyjny. Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych. W tym zakresie warto przypomnieć, że dolnośląski Samorząd z dużym sukcesem realizuje pionierskie programy inwestycyjne, tj. budowa stadionów lekkoatletycznych („Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”) oraz przyszkolnych pływalni („Dolnośląskie Delfinki”).

Konsultacje społeczne będą odbywać się od 1 lutego do 15 marca 2016 roku w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Strzegomiu, Wałbrzychu, Legnicy, Złotoryi, Wołowie, Wrocławiu i Brzegu Dolnym. Po okresie konsultacji, nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych (16 marca – 6 kwietnia br.). Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (8-22 maja br.). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 5 czerwca a 18 lipca br. Realizacja projektów rozpocznie się 19 lipca i potrwa do końca 2016 roku.