#Dolnośląski Budżet Obywatelski

Trwa IV edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Po sukcesie trzech poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony i obejmuje nie tylko projekty sportowe, turystyczne i kulturalne, ale również wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy mogą współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Za nami część, w której mieliśmy możliwość zgłaszania swoich pomysłów. Lista złożonych projektów znajduje się w zakładce “Lista projektów”. Przed nami głosowanie. Rozpocznie się już 13 maja!