Odwołanie V edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego

Z przykrością informujemy, iż w związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19, w dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchylił uchwałę z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami (regulacja wchodzi w życie po upływie 14 dni). Oznacza to, że wszelkie działania związane z V edycją Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego nie będą już podejmowane, w tym etap głosowania nad wnioskami już złożonymi jak również późniejszy etap realizacji zwycięskich zadań. Mamy nadzieję, że ta trudna sytuacja epidemiologiczna zakończy się lub znacząc ograniczy jak najszybciej co pozwoli nam powrócić do idei wojewódzkiego budżetu obywatelskiego co na pewno poprzedzi nowa uchwała Sejmiku Województwa.